Pielgrzymka maturzystów do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach