Edukacyjne Wyzwania Medialne


#panTadeusz1834,
czyli Edukacyjne Wyzwania Medialne na lekcjach języka polskiego

Wszyscy znamy „Pana Tadeusza”, epopeję narodową Adama Mickiewicza. Uczniowie klas 2c i 2f naszego liceum mieli okazję spojrzeć na tę lekturę nie tylko w tradycyjny, ale również nowoczesny, sposób – realizując w projekt #panTadeusz1834 i uczestnicząc w konkursie z cytatami online. Szkolnym koordynatorem projektu i opiekunem konkursu była pani Mariola Kostyra-Talarek, nauczycielka języka polskiego.

Celem konkursu #panTadeusz1834 jest obcowanie z lekturą Adama Mickiewicza, poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat lektury. Przedsięwzięcie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby uczestnicy rozwiązywali testy wyboru w oparciu o pracę z fragmentami poszczególnych ksiąg epopei. W ten sposób budowali własną mapę myśli związaną z dziełem romantycznym.

Uczestnicy mogli korzystać online z testów konkursowych do ćwiczeń w tzw. eliminatorze błędów, aby przygotować się do testu głównego, który odbył się w tygodniu 09-15.12.2019 r. Zadania w eliminatorze były podzielone na księgi chronologicznie i odpowiednio do budowy „Pana Tadeusza”. Miały charakter testów wyboru opartych na cytatach z dzieła. Do każdej księgi był dołączony tekst z numerami wersów, aby uczeń mógł odnaleźć w nim poprawną odpowiedź. W zamierzeniu chodziło o to, aby materiał konkursowy spełniał funkcje użyteczne podczas zajęć szkolnych do pracy indywidualnej i w grupach. W ten sposób uczestnicy zbierali doświadczenia i utrwalali znajomość treści utworu Adama Mickiewicza.

Konkurs składał się z dwóch etapów i został zorganizowany wg formuły Edukacyjne Wyzwania Medialne, która powstała w celu łączenia świata tradycyjnego z nowoczesnym. Przedsięwzięcia EWM mają oddziaływać na dwóch płaszczyznach: edukacyjnej i społecznej. Wykorzystuje je do celów edukacyjnych, aktywizując i integrując szkołę wokół konkretnych zadań.

Do konkursu zgłoszono 24 szkoły z całej Polski. Do części eliminacyjnej zapisało się 515 uczestników. Test główny wykonało 286 uczniów szkół średnich.

Wyróżnienie w konkursie uzyskały dwie szkoły – jedną z nich jest nasze liceum.

Ponadto tytuł laureata zdobyły:

– z klasy 2c: Karolina Baran, Julia Dąbrowa, Angelika Imasz, Kamila Jędrzejewska, Alicja Osucha,

– z klasy 2f: Karolina Gałązka, Aleksandra Nasiłowska.

Tagi: