IX Ogólnopolski Ranking Olimpijski


Nasze Liceum decyzją Wysokiej Kapituły IX Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego zajęło wysokie miejsce uzyskując status Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2020 r. Na naszą wysoką pozycję w Rankingu wpłynęły sukcesy uczniów w olimpiadach społeczno – prawnych.

Status Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2020 r. poświadcza, że edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka i historyczna stoi w naszym Liceum na wysokim poziomie.

Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom!

Zobacz:
a) artykuł o tegorocznym rankingu:
https://coptiosh.eu/IX-Ranking-Olimpijski-2020_1021.html
b) stronę z Rankingiem Olimpijskim:
https://coptiosh.eu/IX-Ranking-2020-za-rok-szk-2018-19_1020.html

Tagi: