Do zobaczenia!


Zakończenie szkolnej edukacji dla uczniów klas trzecich

24 kwietnia 2020 roku to data szczególna dla uczniów klas trzecich liceum. Tego dnia formalnie kończą oni swoją szkolną edukację. W tym roku szkolnym I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego może się poszczycić 184 absolwentami, z których wielu (aż 59 osób) otrzyma świadectwa z wyróżnieniem oraz dyplom prymusa, a ich rodzice – listy gratulacyjne. Uroczystość taka odbędzie się w czasie, kiedy możliwy już będzie powrót do szkoły i wspólne świętowanie zakończenia tego ważnego etapu w życiu młodych ludzi.

20200425_KoniecRokuSzkKlasIII

Tymczasem planowane są spotkania wychowawców z absolwentami w wymiarze wirtualnym. Będą one na pewno okazją do sentymentalnej podróży w przeszłość i snucia wspomnień związanych ze szkolną codziennością. Szansą na duchowy i emocjonalny kontakt.
Mając nadzieję na szybki powrót w szkolne mury, życzymy wytrwałości i spokoju ducha!

Wszystkim absolwentom, ich rodzicom i wychowawcom serdecznie gratulujemy!

A na czas przygotowania do egzaminów maturalnych i wkraczania w dorosłość przypominamy słowa świętego Jana Pawła II skierowane do młodych ludzi w 1984 roku:

Nie lękajcie się waszej młodości i waszych głębokich pragnień szczęścia, prawdy, piękna i trwałej miłości!

Życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć; odkrywania, kim jesteście, odkrywania wartości, które nadają kształt waszemu życiu. Drodzy Młodzi, niech was nie zadowala nic, co jest poniżej najwyższych ideałów! Nie dajcie się zniechęcić tym, którzy rozczarowani życiem nie słyszą głębszych i bardziej autentycznych pragnień ich serca. Macie rację, gdy nie godzicie się na nijakie rozrywki, przelotne mody i propozycje, które was umniejszają.

Zadawajcie sobie pytanie: jak powinienem przeżyć swoje życie, aby go nie zmarnować? Na jakim fundamencie powinienem je budować, aby było naprawdę szczęśliwe?

Życie to czas, który został nam podarowany i w którym każdy z nas staje wobec wyzwania, jakie niesie samo życie: to wyzwanie polega na znalezieniu swojego celu, przeznaczenia i na walce o nie. Alternatywą jest przeżycie tego czasu w sposób powierzchowny, «utracenie» życia dla marności; nieumiejętność odkrycia w sobie zdolności do dobra i tym samym także drogi do prawdziwego szczęścia.

Zbyt wielu młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy, że sami są w głównej mierze odpowiedzialni za nadanie głębokiego sensu własnemu życiu. Tajemnica wolności należy do samej istoty tej wielkiej przygody, jaką jest życie dobrze przeżyte.

Świat, który otrzymujecie w dziedzictwie, jest światem, który rozpaczliwie potrzebuje nowego sensu braterstwa oraz ludzkiej solidarności. Potrzebuje Was – abyście byli solą dla ziemi i światłością dla świata.

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie „więcej być”.

Każdy z was, Młodzi Przyjaciele, znajduje w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować”. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych.

Życie jest talentem powierzonym nam, abyśmy go przemieniali i pomnażali czyniąc niego dar dla innych. Do szczęścia i do światłości nie można dojść na skróty. Nie traćcie otuchy! Im bardziej stroma jest droga, tym szybciej otwiera przez nami coraz szersze widnokręgi.

Tagi: