Postępowanie rekrutacyjne


Poniżej zamieszczono
ważne informacje dotyczące rekrutacji,
aktualne terminy postępowania rekrutacyjnego ogłoszone przez MEN,
zasady rekrutacji do Liceum,
przewodnik dla rodziców (przygotowane przez MKO),
zasady rekrutacji (przygotowane przez MKO),
zasady rekrutacji (przygotowane przez OP),
podręcznik dla kandydata składającego dokumenty poprzez System Elektronicznej Rekrutacji,
zaproszenie do wydarzenia on-line na pokaz systemu dla uczniów i rodziców,
instrukcję obsługi Elektronicznego Systemu Rekrutacji.

Kliknij na poniższe przyciski, aby pobrać materiały.

Uwaga Kandydaci!
Od 26 czerwca do 10 lipca w szkole pierwszego wyboru można składać świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Przed dostarczeniem świadectwa do szkoły należy oceny ze świadectwa wpisać do elektronicznego systemu rekrutacji.

Ważne informacje dotyczące rekrutacji

Materiały MEN

Zasady rekrutacji do Liceum

Materiały MKO

Materiały OP – Starostwa Powiatowego

Podręcznik i instrukcja obsługi dla kandydata

Pokaz Systemu Elektronicznej Rekrutacji

Pokaz Systemu Elektronicznej Rekrutacji
Tagi: