Klasa A

Klasa prawno-psychologiczna

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie