Klasa B

Klasa lingwistyczno-społeczna

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie