Kronika

Kronika szkoły będzie prowadzona w nowej witrynie Liceum od 1 września 2019 r.
Uzupełnianie treści będzie odbywać się w cyklach półrocznych.
Zapraszamy po feriach zimowych r. szk. 2019/2020.

Statyczne archiwum witryny WWW Liceum z lat 2007-2019 jest dostępne do pobrania pod adresami:
1. http://logarwolin.edu.pl/archiwum2019/LO/LOGarwolin.exe
(samorozpakowujące się archiwum WinRAR)
2. http://logarwolin.edu.pl/archiwum2019/LO/LOGarwolin.zip
(archiwum typu WinZIP)