Zajęcia pozalekcyjne

  1. Chór
  2. Szkolny Klub Sportowy
  3. Koło plastyczne
  4. Koncerty Filharmonii Narodowej