Categories
Aktualności

100% zdawalności egzaminu maturalnego

Nasze liceum ze 100% zdawalnością egzaminu maturalnego!

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informacje o wynikach egzaminu  maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym w 2022 roku.

Do egzaminu maturalnego w naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022 przystąpiło 172 absolwentów. Wszyscy uczniowie, podobnie jak w latach  poprzednich, zdali egzamin.

Tak jak w ubiegłym roku maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie było obowiązkowych egzaminów ustnych. W 2022 r. część ustna była przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy musieli przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent mógł przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Tegoroczni maturzyści oprócz języka polskiego i matematyki wybierali nauczane w naszej szkole języki obce: język angielski, język rosyjski, język francuski, język niemiecki. Z kolei na poziomie rozszerzonym dużą popularnością cieszyły się: język polski, język angielski, matematyka, chemia, biologia, geografia, historia, informatyka czy wiedza o społeczeństwie.

Duża grupa maturzystów uzyskała wysokie i bardzo wysokie wyniki zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Maturzystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych!


Strona używa plików Cookies.
Skip to content