Categories
Aktualności

Chemia w małej skali

Od dwóch lat w naszej szkole realizujemy projekt pt. „Chemia w małej skali”, który wprowadza nowatorskie podejście do doświadczalnego nauczania chemii. Innowacja, którą przeprowadziła  Pani Katarzyna Jaworska polegała na pracy z niewielkimi ilościami substancji chemicznych, co przynosi wiele korzyści:

 • Zwiększone bezpieczeństwo. Mniejsze ilości substancji zmniejszają ryzyko, co sprawia, że eksperymenty są bezpieczniejsze dla uczniów.
 • Efektywność i oszczędność czasu. Skrócony czas przeprowadzania doświadczeń pozwala na bardziej szczegółowe omówienie wyników.
 • Możliwość pracy w sali lekcyjnej. Brak potrzeby specjalistycznych stanowisk laboratoryjnych pozwala na prowadzenie eksperymentów w standardowych salach lekcyjnych.
 • Empiryczne poznawanie chemii. Uczniowie sami przeprowadzają eksperymenty, co zwiększa ich zaangażowanie i zainteresowanie przedmiotem.
 • Twórcze myślenie i kreatywność. Projekt wspiera rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów oraz innowacyjnego myślenia.
 • Indywidualizacja nauczania. Każdy uczeń może pracować we własnym tempie, co podwyższa motywację i skuteczność nauki.
 • Bezpieczeństwo i prostota. Używamy prostych substancji i rozcieńczonych roztworów, co zmniejsza obawy uczniów przed eksperymentami.
 • Dostępność materiałów. Korzystamy z chemikaliów dostępnych w handlu oraz elementów tzw. „domowej chemii”.

Efekty naszej innowacji są imponujące:

 • Uczniowie potrafią samodzielnie planować i wykonywać doświadczenia, przewidując ich efekty końcowe.
 • Współpracują w grupach, wykazując się twórczym myśleniem.
 • Chętnie biorą udział w lekcjach doświadczalnych, co zwiększa ich motywację do nauki.
 • Nie obawiają się wykonywania doświadczeń ani ewentualnych porażek, gdyż wiedzą, że mogą bezpiecznie powtórzyć eksperyment.
 • Są doskonale przygotowani do egzaminu maturalnego z chemii dzięki praktycznemu poznawaniu kolorów i zachowań substancji.

Nasze nowatorskie podejście nie tylko zbliża uczniów i nauczycieli, ale także kreuje wizerunek ucznia jako przyszłego laboranta, umiejącego pracować w grupie. Dzięki projektowi „Chemia w małej skali” uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę, ale także rozwijają swoje umiejętności praktyczne, co przygotowuje ich do przyszłych wyzwań zawodowych.

Zapraszamy do śledzenia naszych dalszych działań i sukcesów na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych!


Strona używa plików Cookies.
Skip to content