Categories
Aktualności

,,Do zobaczenia w dorosłym życiu…”

Piątek 28 kwietnia 2023 roku zapamiętamy jako dzień zakończenia nauki uczniów klas IV I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie. Tegoroczni maturzyści stali się absolwentami naszego liceum.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kolegiacie pw. Przemienienia Pańskiego, następnie wszyscy spotkali się w szkole: dyrekcja szkoły, wychowawcy, nauczyciele, przedstawiciele klas trzecich, a przede wszystkim absolwenci i ich rodzice. Na uroczystości organ prowadzący szkołę reprezentowała Radna Powiatu Garwolińskiego pani Agnieszka Sadowska-Janiec, natomiast Radę Rodziców pani Joanna Możdżonek-Sabak i pan Grzegorz Rosłaniec.
Akademię otworzyła dyrektor szkoły pani Joanna Ostrowska. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło uroczyste pożegnanie sztandaru szkoły przez uczniów klas IV, którzy po raz ostatni zaśpiewali dzisiaj hymn szkoły „Legiony”. Z dumą i wzruszeniem maturzystów pożegnała dyrektor liceum pani Joanna Ostrowska, a następnie zaproszeni goście. W dalszej części spotkania maturzyści, którzy zakończyli naukę w liceum z wyróżnieniem, otrzymali dyplomy, a ich rodzice listy gratulacyjne. Oficjalną część akademii zamknęło złożenie kwiatów pod Pomnikiem Jubileuszowym.
W dalszej części akademii swoich starszych kolegów pożegnali przedstawiciele klas III. Absolwenci ze wzruszeniem wspominali wszystkie lata spędzone w liceum. Nostalgiczne chwile przeplatały się z elementami humorystycznymi, które przypominały maturzystom o zabawnych sytuacjach ze szkolnych korytarzy oraz lekcji, na które uczęszczali. Uczniowie klas III życzyli absolwentom uzyskania świetnych wyników z egzaminu dojrzałości oraz trafnych wyborów i powodzenia w dorosłym życiu. Zakończenie edukacji w liceum trafnie podsumował przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: „To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca. To dopiero koniec początku”. Na pamiątkę kilku lat spędzonych w liceum młodsi koledzy wręczyli absolwentom i ich wychowawcom drobne upominki. Następnie głos zabrali maturzyści, którzy wyrazili podziękowania wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły. W ostatniej części nastąpiło wręczenie świadectw wszystkim uczniom klas maturalnych. A na zakończenie upamiętniono niezwykłe wydarzenie pamiątkowymi fotografiami.


Strona używa plików Cookies.
Skip to content