Categories
Aktualności

DZIEDZICTWO PRYMASA TYSIĄCLECIA

W dniu 29 września 2021 r. gościł w naszej szkole ks. prof. dr hab. Józef Grzywaczewski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który spotkał się na lekcjach religii z młodzieżą dwóch klas maturalnych – 3A i 3E oraz klasą 2C.

Spotkanie zaowocowało wykładem ukazującym patriotyzm obecny w nauczaniu bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prowadzący odwoływał się do wydarzeń z historii m.in. Konfederacji warszawskiej z 28 stycznia 1573 r. – uchwały podjętej na sejmie konwokacyjnym w Warszawie zawierającej postanowienia dotyczące zapewnienia swobody wyznania szlachcie – wskazując, że na przestrzeni wieków Polska była krajem tolerancji oraz pokojowego współistnienia na arenie dziejowej pomimo różnic religijnych. Zdaniem ks. profesora patriotyzm wynikający z nauczania bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego  jest to pamięć o przeszłości, o naszych korzeniach i szacunek do Ojczyzny obecnie. Jest to zachowanie wiary i tradycji chrześcijańskiej oraz  poznawanie i pogłębianie kultury narodowej.

Życie jest trudne, odpowiedzialne, życie jest cenne, bo jest tylko jedno i dlatego musi być porządne, bo raz przeżyte źle, już nie wróci…( bł. kardynał Stefan Wyszyński).

W dniu 1 października 2021 r. słowami – Bliski, bezpośredni i przyjacielski w codziennym kontakcie i pracy. Duszpasterz narodu w czasach próby. Obrońca prawdy historycznej. Symbol naszych najpiękniejszych ideałów moralnych i duchowych. Człowiek autorytet! – młodzież naszej szkoły rozpoczęła program artystyczny o bł. kardynale Stefanie Wyszyńskim, w którym ukazane zostały wybrane aspekty nauczania Prymasa Tysiąclecia, jak: miłość bliźniego, patriotyzm, zawierzenie Maryi.

W programie artystycznym przygotowanym pod opieką p. Elżbiety Misińskiej udział wzięli uczniowie klasy 2A i 1C. Oprawę muzyczną uroczystości przygotował p. Andrzej Szarek.

Dopełnieniem programu artystycznego była inicjatywa, z jaką wyszli członkowie Szkolnego Koła Caritas, którzy przygotowali losy, zawierające cytaty z nauczania bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Strona używa plików Cookies.
Skip to content