Categories
Aktualności Konkursy

Finał XII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Jan Garwoliński, uczeń klasy 2a, został finalistą XII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683 – Od Obertyna do Wiednia”. Opiekę nad uczniem sprawowała nauczycielka historii Ewa Gałązka.

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” to olimpiada tematyczna adresowana do zafascynowanych historią uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowanych szeroko rozumianą historią wojskowości.

Głównym organizatorem olimpiady jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, a współorganizatorami Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Wiedza wymagana w tej Olimpiadzie ma charakter interdyscyplinarny. Sukces w niej osiągnięty  daje uczestnikowi możliwość skorzystania z preferencji przy przyjmowaniu na studia na wybrane uczelnie, np. na Uniwersytet Jagielloński.

Zawody Olimpiady składają się z kilku etapów. Najpierw odbywają się eliminacje szkolne, następnie międzyszkolne, okręgowe i centralne. Na każdym etapie uczestnicy rozwiązują pisemne testy, w których interpretują źródła historyczne, analizują mapy i wykazują się znajomością militariów, geografii historycznej, malarstwa batalistycznego, pieśni wojskowych czy literatury. Odpowiadają także z przeczytanych lektur, piszą prace historyczne.


Strona używa plików Cookies.
Skip to content