Categories
Aktualności wycieczki

Geografia w terenie

W dniu 24 września uczniowie klasy 3b i 3f realizujący geografię w zakresie rozszerzonym wzięli udział w zajęciach terenowych w Kazimierzu Dolnym.

Wyjazd podzielony został na trzy etapy. Pierwszym były zajęcia z podstaw paleontologii w nieczynnym kamieniołomie – Kamienny Dół, z których uczniowie dowiedzieli się o morskiej przeszłości obszaru Kazimierza Dolnego z końca górnej kredy (75-65 mln BP) oraz o bogatym życiu w ekosystemie ciepłego morza epikontynentalnego, które doprowadziło do powstania skał osadowych – opoki kazimierskie. Podczas pracy w grupach wiele osób odnalazło skamieniałości małż, gąbek oraz rafy koralowej.

Drugim punktem zajęć terenowych było zwiedzanie wąwozu  Korzeniowy Dół, gdzie omówiono procesy geologiczne oraz geomorfologiczne, które w plejstocenie wpłynęły na powstanie pokładów lessów w obrębie Płaskowyżu Nałęczowskiego oraz późniejszych procesów ablacji deszczowej odpowiedzialnej za powstanie licznych wąwozów w okolicy. 

Ostatnim trzecim punktem zajęć był spacer krajoznawczy z centrum Kazimierza Dolnego przez Wąwóz Plebanka w kierunku skarpy Wisły na Albrechtówce. Idąc, młodzież mogła podziwiać piękną panoramę Małopolskiego Przełomu rzeki. Podczas zajęć omówiono procesy geologiczne (fluwialne i glacjalne), które wpłynęły na powstanie malowniczego przełomu.

Organizatorem zajęć w terenie był pan Tomasz Ekiert, nauczyciel geografii, a opiekę nad uczniami sprawowały wychowawczynie klas – pani Mariola Jędrych i pani Zofia Lenicka.


Strona używa plików Cookies.
Skip to content