Categories
Aktualności

Lekcja historii i patriotyzmu

            10 listopada w naszej szkole odbyła się tradycyjnie piękna uroczystość – ślubowanie i czapkowanie uczniów klas pierwszych. Dopełnieniem uroczystości szkolnych stało się uczestnictwo naszej społeczności we Mszy św. w kolegiacie pw. Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. Po uroczystościach w szkole o godz. 10 wszystkie klasy pierwsze wraz wychowawcami i dyrekcją szkoły złożyły kwiaty pod Pomnikiem Jubileuszowym, później zrobiły to samo przy Kamieniu Piłsudskiego, a następnie wzięły udział we Mszy św. w kolegiacie pw. Przemienienia Pańskiego. Tego dnia mieliśmy okazję do wyjątkowych przeżyć. Po raz pierwszy w naszym mieście przez Instytut Pamięci Narodowej zostały zorganizowane uroczystości pogrzebowe o charakterze państwowym. Był to pogrzeb por. Stanisława Kopika ps. „Zemsta”, oficera Wojska Polskiego, Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych VII Okręgu Śląskiego. Państwowa ceremonia pogrzebowa zorganizowana została zgodnie z ceremoniałem wojskowym we współpracy z Wojskiem Polskim, proboszczem parafii  oraz rodziną Stanisława Kopika.

W uroczystości udział wzięli: reprezentujący Marszałka Senatu RP Z-ca Szefa Kancelarii Senatu minister Jarosław Stolarczyk, Biskup Siedlecki dr Kazimierz Gurda, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek, zastępca dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN Anna Szeląg.  Ministra Edukacji i Nauki reprezentował doradca ministra Przemysława Czarnka Dariusz Jóźwiak, dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej reprezentował z-ca dyrektora Maksymilian Sokół-Potocki. Spośród władz powiatu obecni byli: starosta Powiatu Garwolińskiego Mirosław Walicki, burmistrz Miasta Garwolina Marzena Świeczak oraz bliscy i przyjaciele por. Stanisława Kopika. Byli też przedstawiciele władz wojskowych i mundurowych oraz instytucji kultury. Mszę świętą uświetniała Orkiestra Wojskowa i kilkanaście pocztów sztandarowych. Swą obecność w świątyni zaznaczyli również uczniowie klas pierwszych naszego liceum i poczet sztandarowy naszej szkoły.

W czasie uroczystości zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski wręczył rodzinie por. Kopika Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Mszy św. przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda.

Sylwetkę por. Kopika przedstawił ksiądz prałat Edmund Szarek, kapelan środowisk kombatanckich. Zwrócił uwagę na jego udział w życiu społecznym Garwolina w okresie międzywojennym i w walkach Armii Krajowej obwodu „Gołąb” podczas II wojny światowej. Podkreślił tragizm ostatnich lat życia i okoliczności jego śmierci. Uczestniczący w uroczystości uczniowie otrzymali cenną lekcję historii najnowszej. Przykład postawy por. Stanisława Kopika może być dla nich inspiracją do dobrych wyborów i wyciągania dobrych wniosków.

Chwała bohaterom!

Relacja z uroczystości dostępna na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej:

https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/biezaca-dzialalnosc-biu/173397,Ceremonia-pogrzebowa-por-Stanislawa-Kopika-ps-Zemsta-Garwolin-10-listopada-2022.html

W materiale ilustracyjnym wykorzystano kartkę okolicznościową wydaną przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie


Strona używa plików Cookies.
Skip to content