Categories
Aktualności

LIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Nie wszyscy uczniowie naszej szkoły rozpoczęli ferie w sobotę 11 lutego. Tego dnia Julita Piskorz oraz Jan Garwoliński z klasy IIIa uczestniczyli w etapie okręgowym LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Udział w zawodach zapewnili sobie przygotowaniem prac literackich na etapie szkolnym. Julita Piskorz opracowała temat: Drogi i bezdroża romantycznej poezji; improwizacje Mickiewicza (wybrane zagadnienia). Janek Garwoliński zajął się zagadnieniem postępu technicznego w ujęciu literackim i refleksji humanistycznej. Obie prace, pisane pod kierunkiem polonistki pani Agnieszki Żak, zostały zakwalifikowane przez jurorów Komitetu Okręgowego do zawodów okręgowych, które odbyły się w Warszawie w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przebiegały one dwuetapowo – w pierwszej części trzeba było napisać pracę literacką na jeden z zaproponowanych tematów. Część druga to test językowy. W zawodach II stopnia uczestników obowiązywał zakres wiedzy i umiejętności ujęty w podstawie programowej z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych na poziomie rozszerzonym, wystarczającym do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu w liceum, poszerzony o zagadnienia uwzględnione w wybranym temacie pracy przygotowawczej. Poprawne rozwiązanie testu językowego wymagało wykazania się umiejętnością logicznego myślenia przy zastosowaniu wiedzy z zakresu: poprawności językowej, fleksji, słowotwórstwa, frazeologii, relacji znaczeniowych między jednostkami leksykalnymi oraz semantyki, Klemensiewiczowskiej analizy wypowiedzeń złożonych, stylistyki i podstaw wersologii.

Mimo że naszym licealistom nie udało się zakwalifikować do etapu finałowego, gratulujemy im już zdobytych umiejętności i wiedzy oraz życzymy kolejnych udanych startów.


Strona używa plików Cookies.
Skip to content