Categories
Aktualności

Nasi Stypendyści

Zarząd Powiatu Garwolińskiego przyznał na rok szkolny 2022/2023 Stypendia Starosty Powiatu Garwolińskiego dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce. Uroczystość wręczenia Stypendiów odbyła się 5 grudnia 2022 roku w siedzibie Starostwa. Wyróżnieni uczniowie to Natalia Brodowska z klasy 4c oraz Jan Garwoliński z klasy IIIa.  Podczas uroczystości naszym licealistom towarzyszyli zaproszeni rodzice, dyrektor szkoły pani Joanna Ostrowska oraz wychowawczynie: pani Hanna Jaskuła i pani Agnieszka Żak. Zarówno wyróżnieni uczniowie, jak i ich rodzice otrzymali Listy Gratulacyjne, specjalne gratulacje i skierowano także do dyrektorów szkół oraz wychowawców.

Z kolei dnia 06.12.2022r. w Siedlcach odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W kryteriach przyznania tego wyróżnienia czytamy, że może ubiegać się o nie uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. W br. szkolnym Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał Kacper Falkiewicz z klasy IIIe. Na uroczystości towarzyszyła uczniowi dyrektor szkoły pani Joanna Ostrowska.

Bohaterowie obu wydarzeń usłyszeli życzenia pomyślnej realizacji wszystkich planów, dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Serdecznie gratulujemy!


Strona używa plików Cookies.
Skip to content