Categories
Aktualności

Olimpiada Zwolnieni z Teorii

Mimo trudnego czasu, jaki niesie nauka zdalna uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego biorą udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii objętej patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju. Podczas Olimpiady licealiści realizują własne projekty społeczne, których celem jest m.in. zwrócenie uwagi na zaburzenia odżywiania, niewłaściwe postrzeganie ciała, problemy zdrowia psychicznego i osobowości.  Każdy Finalista zdobywa certyfikat ceniony przez pracodawców na całym świecie.

Podczas planowania, inicjacji i realizacji projektu nasi uczniowie zdobywają wiele kompetencji cenionych na rynku pracy: doświadczenie w zarządzaniu projektem, umiejętności cyfrowe, współpraca i pozytywne oddziaływanie w środowisku lokalnym oraz pozyskiwanie funduszy na realizację celów projektu. Pani Agnieszka Krupa należy do grona Nauczycieli Zwolnionych z Teorii i motywuje uczniów do podejmowania działalności społecznej. Jest to kolejny krok w przygotowaniu uczniów naszej szkoły do pokonywania wyzwań na rynku pracy.

Strona używa plików Cookies.
Skip to content