Categories
Aktualności

Uroczystość wręczenia legitymacji wolontariuszom Szkolnego Koła Caritas nr 95

„Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę)…

Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono…

Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody…”

Bł. kard. S. Wyszyński

W dniu 19 listopada 2021 r. odbyła się uroczystość związana z przyjęciem do naszego Szkolnego Koła Caritas nowych członków.

Rozpoczęła się krótką częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy 2B: Olgę Domarecką, Martynę Salamończyk, Martynę Gozdalik, Maksymiliana Żaka, Szymona Komosę, Adama Kopyścia. Śpiew pieśni przygotował z grupą muzyczną p. Andrzej Szarek.

Przewodniczący Samorządu SKC Marcin Romanowski opowiedział o swoim dotychczasowym, pięcioletnim już, zaangażowaniu w szkolny wolontariat i zachęcał do brania udziału w różnych działaniach. Dwie maturzystki: Weronika Filipowicz i Matylda Kondej powiedziały, dlaczego, właśnie teraz, podjęły jeszcze decyzję o wstąpieniu do SKC i czego w nim oczekują.

Pani dyrektor Joanna Ostrowska wręczyła legitymacje nowym wolontariuszom. Nasze Szkolne Koło Caritas powiększyło się o 137 nowych członków, w większości z klas I i II. Każdy z wolontariuszy losował cytat z Pisma św. do rozważenia.

Strona używa plików Cookies.
Skip to content