Klasa A

Klasa nauk humanistycznych i społecznych

Uczniowie tej klasy poszerzają swoje zainteresowania naukami humanistycznymi i społecznymi. Poznają mechanizmy i instytucje życia publicznego, systemów prawnych i funkcjonowania państwa. Przygotowują się do kierunków studiów takich jak: prawo, administracja, politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, psychologia, pedagogika, filologia polska, filozofia,
kulturoznawstwo, bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne.

Przedmioty rozszerzone:
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

 

Strona używa plików Cookies.
Skip to content