KLASA PRAWNO-PSYCHOLOGICZNA

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Odpowiedz TAK lub NIE:

  • Interesujesz się literaturą, polityką, kinem, teatrem albo malarstwem?
  • Chciał(a)byś poznać motywy postępowania bohaterów najpopularniejszych książek?
  • Fascynuje Cię historia?
  • Chcesz poznać świat polityki, która rządzi współczesnym światem?
  • Piszesz opowiadania, wiersze lub inne teksty literackie?

Jeżeli na większość z powyższych pytań odpowiedziałeś/aś twierdząco – ta klasa jest odpowiednią propozycją dla Ciebie.

Na tym profilu rozszerzysz wiedzę z przedmiotów: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Dzięki nauce w tej klasie przygotujesz się do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym, poprzez doskonałe poznanie organów administracji samorządowej i świata obecnej polityki.  Poszerzysz swoją wiedzę o literaturze i sztuce, nauczysz się zasad wystąpień publicznych i kreowania swojego wizerunku.

A co po maturze?

Nauka w tej klasie umożliwia kontynuowanie edukacji na kierunkach studiów, takich jak: filologia polska, filologia klasyczna, historia sztuki i ochrona dóbr kultury, dziennikarstwo i public relations, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, teatrologia, prawo, historia, politologia, stosunki międzynarodowe, psychologia, socjologia i wielu innych.

Strona używa plików Cookies.
Skip to content