Rys historyczny

Początki szkoły sięgają 1918 roku, a więc zbiegają się z Odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. Dnia 15 października rozpoczęła działalność założona przez Radę Szkolną Okręgową – Szkoła Powiatowa w Garwolinie. Jej pierwszym dyrektorem był Tadeusz Radliński pełniący tę funkcję do 1919 roku. Początkowo siedziba placówki mieściła się w Szkole Podstawowej przy ul. Kościelnej, a nauka obejmowała trzy klasy – wstępną, pierwszą i drugą. W dniu 4 grudnia 1919 roku zakupiono na rzecz szkoły posiadłość przy ul Warszawskiej (obecnie róg ul. Kościuszki i ul. Polskiej).

Z kolei dnia 12 listopada 1934 roku Gimnazjum Koedukacyjne objęło w posiadanie nowy budynek szkolny przy ul. Długiej, w którym nauka odbywa się do dnia dzisiejszego. W tym czasie szkoła nosiła imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. W roku 1919 Szkołę Powiatową przekształcono w Gimnazjum, w którym nauka obejmowała klasę wstępną, pierwszą, drugą i trzecią. W kolejnych latach nauka w gimnazjum obejmowała osiem klas. W 1937 roku placówka zmieniła nazwę na Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W latach 1919 – 1939 funkcję dyrektora szkoły pełnili kolejno: Stefan Majewski, Jan Marcinkiewicz, Stefan Kopczyński, Tadeusz Sieszputowski i Zygmunt Paulisz, a w latach 1932 – 1944 Zofia Ligowska. We wrześniu 1939 r. absolwenci szkoły brali czynny udział w obronie ojczyzny. Jesienią 1939 roku placówka dzięki dyrektor Zofii Ligowskiej – na krótko – wznowiła swoją działalność. Po jej całkowitym zamknięciu 12 listopada 1940 r. władze niemieckie wyraziły zgodę na organizację w budynku liceum dwuletnich Prywatnych Kursów Przygotowawczych do Szkół Zawodowych II stopnia. W latach 1939 – 1944 prowadzone było tajne nauczanie na kompletach w prywatnych mieszkaniach. Od 1944 roku działalność wznowiło Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum. Tworzono wtedy klasy filialne w okolicznych gminach, wykorzystując budynki szkół powszechnych. Po wznowieniu pracy szkoły w latach 1944 – 1948 dyrektorem został Jan Cink. W 1945 roku szkoła otrzymała status szkoły państwowej. Z powodu dużej liczby chętnych uczniów pojawiła się potrzeba rozbudowy budynku szkoły. W listopadzie 1956 roku ówczesny dyrektor Tomasz Wojtas podjął się tego przedsięwzięcia. W roku 1958 oddano do użytku dwupiętrowe skrzydło zachodnie z salą gimnastyczną, a w roku 1963 przekazano do użytku drugie piętro i kotłownię. W tym czasie szkoła posiadała internat przy ul. Kościelnej (zlikwidowany w 1976 roku). W latach 1978 -1990 szkoła funkcjonowała jako Zespół Szkół Ogólnokształcących (obejmujący Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży, Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących oraz filię Liceum Ogólnokształcącego przy Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej).

W okresie od 1948 do 1991 dyrektorami szkoły byli kolejno: Michał Tymoszyk, Stefan Cieśla, Lucjan Chojnowski, Tomasz Wojtas, Jan Ogonowski, Tadeusz Żukowski, Jan Ogonowski, Edmund Polak. Od 1964 roku szkoła nosiła nazwę Liceum Ogólnokształcące im. 2 Pułku Nocnych Bombowców “Kraków”. Po transformacji ustrojowej zdecydowano o przywróceniu placówce przedwojennego patrona. Od 1990 roku szkoła nosi nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W 1991 roku dyrektorem szkoły został Jerzy Duchna, który sprawował tę funkcję do 2007 roku. W 1992 roku rozbudowano placówkę o skrzydło południowe składające się z biblioteki, dwóch sal języków obcych, pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń administracyjnych oraz szatni dla młodzieży. W 1995 roku wybudowano pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z łącznikiem oraz kolejną salą lekcyjną z zapleczem. W 2001 roku oddano do użytku świetlicę szkolną, a w 2005 roku 6 sal lekcyjnych. W tym samym czasie zmodernizowano oraz oddano do użytku nowe sanitariaty. Z dniem 1 września 2001 roku w budynku szkoły utworzono Publiczne Gimnazjum Powiatowe w Garwolinie. Od tego dnia Liceum Ogólnokształcące i Publiczne Gimnazjum Powiatowe połączono w Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie. W 2007 roku dyrektorem placówki został Paweł Kowalski. W latach 2009-2012 funkcję dyrektora szkoły pełniła Grażyna Sałasińska, następnie, od maja do lipca 2012 roku, obowiązki dyrektora pełniła Anna Kotowska. Od 12 lipca 2012 roku dyrektorem szkoły jest Joanna Ostrowska.

W wyniku reformy oświatowej i wygaszania gimnazjów od 1 września 2017 r. szkoła nosi nazwę I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie. Rok szkolny 2018/2019 był ostatnim rokiem, w którym uczą się gimnazjaliści. Dziś w budynku szkoły przy ulicy Długiej uczy się około 630 uczniów, a kadra nauczycieli liczy 60 osób. Na uwagę zasługuje program wychowawczo-profilaktyczny, w którym bardzo ważnym elementem jest budowa oraz pielęgnowanie tradycji szkoły i jej związku ze środowiskiem lokalnym. Takim elementem jest m.in. noszenie przez uczniów czapek “maciejówek”, które wkładane są na głowy podczas ślubowania, z okazji uroczystości szkolnych i obchodów rocznic państwowych. Bardzo uroczyście 19 marca corocznie obchodzone jest święto patrona szkoły zwane “Józefinkami”.

Ponadto szkoła czynnie włącza się w uroczystości lokalne: bombardowanie Garwolina, rocznicowe obchody utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych, Festiwal Kultury i Tradycji Garwolina oraz Dni Garwolina i Powiatu Garwolińskiego. Placówka od kilkunastu lat w ramach projektów zagranicznych prowadzi wymianę międzynarodową młodzieży. Podjęto współpracę ze szkołami z Niemiec, Rosji, Włoch, Francji, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Cypru, Ukrainy i Białorusi, Węgier, Turcji oraz Finlandii. W szkole miała miejsce realizacja trzech programów “Socrates – Comenius”. Tematem pierwszego było hasło ,,Moja Ojczyzna – Twoja Ojczyzna – Nasza Ojczyzna – EUROPA”, a uczestnicy mieli za zadanie opracować prace pokazujące charakterystyczne zwyczaje swoich narodów. Polscy uczniowie zaprezentowali obyczaj pielgrzymowania pieszego do miejsc kultu w Polsce i w Europie. Drugi program dotyczył umiejętności artystycznych. Efektem było przygotowanie spektaklu muzycznego „Whishes” zaprezentowanego w Garwolinie. Trzeci program dotyczył spraw społecznych i nosił tytuł „Europa; Wizerunek i tożsamość, mity i rzeczywistość”. Kolejna inicjatywa podjęta w szkole to polsko–izraelski projekt „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. Jego najważniejszym elementem było spotkanie młodzieży polskiej i izraelskiej, a także edukacja o wspólnej historii Polaków i Żydów oraz o tragedii Holocaustu. Jeszcze inną formą współpracy zagranicznej był program “Euroschola”, dzięki któremu uczniowie odwiedzili Parlament Europejski w Strasburgu.

W placówce prężnie działa Samorząd Uczniowski, szkolne koło ,,Caritas”, zrzeszające w swoich szeregach blisko 150 członków. Stałym elementem wpisującym się w rzeczywistość szkolną są organizowane cyklicznie koncerty filharmonii. Na przestrzeni wielu lat szkoła wypracowała wiele form aktywności uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych. Należą do nich: koła teatralne, chór uświetniający swoją obecnością uroczystości szkolne i lokalne, zespół muzyczny, koło dziennikarskie wydające gazety z życia szkoły, koło ekologiczne włączające się m.in. w ogólnopolską akcję „Sprzątanie Świata”.

Obecnie szkoła ma dobre warunki pracy. Zajęcia prowadzone są w 25 salach lekcyjnych podłączonych do Internetu. Placówka dysponuje wyposażeniem multimedialnym i najnowocześniejszymi pomocami naukowymi, np. tablicami interaktywnymi. Zajęcia z informatyki odbywają się w dwóch pracowniach komputerowych. Również biblioteka korzysta z nowoczesnych rozwiązań. Jej bogaty księgozbiór jest skomputeryzowany. Uczniowie mają do dyspozycji świetlicę, kawiarenkę, dwie sale gimnastyczne i dwa boiska. Szkoła osiąga wysokie wyniki w nauce i sporcie, zajmując czołowe miejsca w wielu konkursach i olimpiadach. Na uwagę zasługuje fakt, że placówka od kilku lat znajduje się na liście najlepszych liceów w Polsce. W ostatnim czasie w prestiżowym rankingu Perspektyw przyznano jej cztery tytuły ,,Brązowej tarczy”, a w roku 2018 otrzymała ,,Srebrną tarczę” . W 2016 roku liceum znalazło się w gronie dziesięciu wyróżnionych szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, które zapewniają uczelniom najlepszych kandydatów na studia. 15 października 2018 roku minęło sto lat od czasu powstania placówki. 19 i 20 października 2018 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe upamiętniające to wydarzenie.

Strona używa plików Cookies.
Skip to content