Gdzie szukać pomocy?

1. RODZICE
2. WYCHOWACA
3. PEDAGOG/PSYCHOLOG SZKOLNY
4. NAUCZYCIEL

WAŻNE TELEFONY

 1. TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, CZYNNY CODZIENNIE W GODZ. 12.00 – 22.00, TEL. 116 111
 2. Infolinia dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci, czynna pn.– pt. w godz. 12.00 – 15.00, tel. 800 100 100
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej (funkcjonujący przy każdym urzędzie miasta i gminy),
  3.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie, ul. Staszica 15; tel. 25 684 34 41
  3.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, tel. 25 682 05 60
 4. Komenda Policji, w tym Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie, tel. 25 684 02 00
 5. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel. 0 801 12 00 02
 6. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy każdym urzędzie miasta i gminy,
 7. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” Biuro Porad Obywatelskich, w tym w Garwolinie ul. Zgoda 2, tel. 25 682 20 75 – bezpłatne porady prawne i psychologiczne
 8. Fundacja Centrum Praw Kobiet w Warszawie ul. Wilcza 60/19; tel. 22 622 25 17– bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna; tel. Zaufania 22 621 35 37; tel. Interwencyjny 600 070 717
 9. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie ul. Katowicka 31 tel. 22 616 02 68; ul. Mazowiecka tel. 22 826 88 62 – bezpłatny dyżur psychologa
 10. Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Substancji Psychoaktywnych w Garwolinie, ul. Staszica 18, tel. 25 682 30 23 – bezpłatne poradnictwo i terapia dzieci i młodzieży dotkniętej problemem uzależnień
 11. Prywatne Centrum Pomocy Psych. „Synthesis” ul. Kościuszki 52/7 tel. 607 401 384 – dla dzieci i dorosłych zamieszkałych w Garwolinie dotkniętych przemocą, uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, ciężkich przeżyć
 12. Pomoc certyfikowanego specjalisty ds. uzależnień oraz ds. przemocy w rodzinie, lokal Stowarzyszenia „Trzeźwym bądźcie” ul. Staszica 13 oraz ul. Dobra 3/6, tel. 509 594 695 – dla osób zamieszkałych w Garwolinie dotkniętych przemocą, uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.
Strona używa plików Cookies.
Skip to content