Psycholog

Psycholog szkolny
Alicja Ostasz

Najważniejszym celem mojej pracy jest zapewnienie uczniom opieki psychologicznej oraz wsparcia dla rodziców i nauczycieli. Zapraszam, każdego ucznia, który znajduje się w trudnej sytuacji, a takich w okresie dorastania jest wiele. Czasem, już sama rozmowa, wyżalenie się komuś, kto nie skrytykuje, nie wyśmieje jest lekarstwem dla duszy.

Przyjdź, jeśli:
– czujesz się samotny, masz trudności w kontaktach z rówieśnikami;
– masz kłopoty rodzinne, konflikty z rodzicami;
– nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem;
– masz trudności z nauką;
– nie radzisz sobie ze stresem;
– jesteś w sytuacji kryzysowej (śmierć, rozwód rodziców, choroba w rodzinie);
– masz trudności w wyborze kierunku dalszego kształcenia;
– chcesz podzielić się swoimi zainteresowaniami, sukcesem.

Czym jeszcze zajmuje się psycholog szkolny?
Do moich zadań należy również:
– prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów nie tylko w przypadku problemów wychowawczych i problemów w nauce, ale także w celu wspierania mocnych stron ucznia;
– prowadzenie zajęć z uczniami o specyficznych trudnościach w nauce pod postacią dysleksji;
– minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania;
– udzielanie pomocy uczniowi w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
– prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
– interweniowanie w sytuacjach kryzysowych w celu przełamania kryzysu oraz zapobieżenia jego eskalacji i negatywnym skutkom;
– wspieranie wychowawców oraz zespoły wychowawcze w realizacji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
– inicjowanie i prowadzenie oddziaływań, mających na celu poszerzanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
– współpraca z nauczycielami, dyrekcją szkoły, rodzicami oraz pozaszkolnymi placówkami wychowawczymi i placówkami zdrowia psychicznego.

Serdecznie zapraszam do współpracy uczniów, nauczycieli, rodziców w bieżącym roku szkolnym.

Porady i konsultacje dla rodziców:
– środa: 16.00 – 17.00
– w terminie ustalonym telefonicznie (25) 682-27-54 wew. 38
– podczas dni otwartych

Strona używa plików Cookies.
Skip to content