Chór

Tradycja istnienia chóru szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie sięga 1925 roku.

Pierwszym dyrygentem chóru był Franciszek Furmaniuk. Po zakończeniu wojny, już w 1945 r., rozpoczął działalność artystyczną czterogłosowy chór szkolny, który istniał nieprzerwanie do 1964 r. Kolejnymi dyrygentami chóru byli: Stanisław Furmaniuk, Teofil Papaj oraz Andrzej Szoryn. W 2000 roku z inicjatywy dyrektora szkoły Jerzego Duchny chór wznowił swoją działalność a jego dyrygentem został Radosław Mitura. Chór działał do roku 2010. W roku 2012 z inicjatywy Joanny Ostrowskiej – obecnego dyrektora szkoły, chór wznowił działalność.

Chór szkolny, w skład którego wchodzi grupa młodzieży licząca ok. 50-60 osób, stał się od początku istnienia wizytówką szkoły. Wielokrotnie podczas dziesięcioletniej pracy występował na uroczystościach organizowanych przez powiat oraz miasto. Wyjeżdżał z koncertami na zaproszenia innych szkół w powiecie garwolińskim, a także w Polsce. Brał z powodzeniem udział w wielu konkursach organizowanych na terenie powiatu i kraju. Był laureatem nagród GRAND PRIX w lokalnych konkursach oraz II miejsc w konkursach ogólnopolskich (Festiwal Pieśni Patriotycznej w Białej Podlaskiej, Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich). Chór zajął także II miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej w Gorkach na Białorusi oraz II miejsce na Festiwalu Twórczości Artystycznej w Brześciu na Białorusi.

Chór trzykrotnie brał udział w Międzynarodowych Warsztatach Gospel w Lublinie, prowadzonych przez instruktorów z Anglii i USA. Warsztaty kończyły się koncertem rejestrowanym przez TVP Lublin. Chór śpiewał również na zaproszenie w Kuratorium Mazowieckim w Siedlcach. Zostały nagrane 2 płyty CD chóru obrazujące jego działalność: płyta z Polskimi Kolędami nagrana wspólnie z kwartetem smyczkowym studentów Akademii Muzycznej w Warszawie oraz solistą z Nigerii – po nagraniu płyty odbyło się wiele koncertów w parafiach powiatu; płyta z pamiątkowym repertuarem patriotycznym nagrana wspólnie z perkusistką Szkoły Muzycznej w Radomiu.

Chór bierze aktywny udział w życiu szkoły.

Strona używa plików Cookies.
Skip to content