Koło matematyczne

Zajęcia koła matematycznego, prowadzone przez pana Marcina Gałązkę,  mają na celu pokazanie uczniom praktycznego zastosowania Królowej Nauk w życiu codziennym. Omawiając treści matematyczne posługujemy się przykładami z życia codziennego. Zadania dobierane są tak, by wzbudzić zapał i zainteresowanie uczniów, a także ich naturalną ciekawość. Stosowane są różnorodne metody nauczania, które pozwalają wykazywać się wiedzą i umiejętnościami i wymagają od uczestników aktywnej postawy. Systematycznie wykorzystywane są dostępne środki dydaktyczne (modele brył, tablety graficzne, monitor interaktywny, maturalne tablice wzorów matematycznych, kalkulatory, programy komputerowe). Najlepszym środkiem do realizacji powyższych celów jest rozwiązywanie problemów matematycznych i zadań, gdyż jest to trening umysłu, który doskonali i rozwija myślenie. Ważnym elementem zajęć jest też dyskusja na temat różnych sposobów rozwiązania danego zadania, co uczy uczniów twórczego myślenia.

Strona używa plików Cookies.
Skip to content