Koło fizyczne

Opiekunem koła fizycznego w szkole jest pan Krzysztof Kędziorek – nauczyciel fizyki. Celem cyklicznie prowadzonych zajęć jest rozwijanie zainteresowań związanych z fizyką, badanie jej praw na drodze eksperymentów oraz poznanie zainteresowań fizyką w elektronice.
Uczniowie, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę przedmiotową, pod okiem nauczyciela ćwiczą umiejętność budowania prostych obwodów elektronicznych oraz sprawdzają zastosowanie praw fizycznych, takich jak: prawa Kirchhoffa, prawa Ohma, prawa indukcji elektromagnetycznej czy zasadę działania tranzystora. W drugim półroczu uczniowie będą również poznawać zasady działania mikrokontrolera Arduino Uno.
Praca w małych grupach sprzyja zdobywaniu nowych doświadczeń w zakresie badania podstawowych wielkości fizycznych, jak: napięcie elektryczne czy pojemność elektryczna. Ponadto uczniowie ćwiczą umiejętność badania działań podzespołów elektronicznych, do których należą – rezystory, termistory, kondensatory, tranzystory, przekaźniki i inne.

Strona używa plików Cookies.
Skip to content