Organy Liceum

1. Dyrektor
2. Rada pedagogiczna
3. Rada rodziców
4. Samorząd uczniowski