Klasa A

KLASA PRAWNO-PSYCHOLOGICZNA

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Czy lubisz atmosferę twórczej i swobodnej wymiany poglądów na różne tematy, interesujesz się kinem, teatrem? Fascynuje Cię historia, psychologia, prawo, chcesz poznać motywy postępowania ludzi? A może piszesz wiersze, opowiadania lub chcesz to robić? Jeśli lubisz poznawać kulturę, sztukę i historię, pasjonuje Cię rozmowa z drugim człowiekiem, chcesz lepiej rozumieć otaczający Cię świat, to kierunek właśnie dla Ciebie!

Nauka w tej klasie służy rozwijaniu uzdolnień literackich, artystycznych  i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym, analizowaniu  i interpretowaniu  zjawisk społecznych, medialnych, gospodarczych i politycznych. Uczniowie zapoznają się z funkcjonowaniem organów administracji samorządowej oraz organów ścigania, poznają specyfikę poszczególnych zawodów prawniczych oraz uczą się sztuki kreowania własnego wizerunku. 

A co po maturze?

Nauka w tej klasie umożliwia kontynuowanie edukacji na kierunkach studiów, takich jak: filologia polska, filologia klasyczna, historia sztuki i ochrona dóbr kultury, dziennikarstwo i public relations, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, teatrologia, prawo, historia, politologia, stosunki międzynarodowe, psychologia, socjologia i wielu innych.

Sprawdź się!

Quiz – język polski

https://quizizz.com/join/quiz/606c9e147cd4b3001f3a02c2/start?studentShare=true