Klasa B

KLASA LINGWISTYCZNO-SPOŁECZNA

Przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie

Jesteś osobą ciekawą świata, a Twoje atuty to dociekliwość i wytrwałość? Lubisz geografię, a nauka języków obcych to dla Ciebie przyjemność i wyzwanie? Klasa z rozszerzonym językiem angielskim, geografią i wiedzą o społeczeństwie to doskonały wybór dla Ciebie. To klasa dla wszystkich, którzy rozumieją, że język angielski to znacząca umiejętność na współczesnym, wymagającym rynku pracy. Atutem tej klasy jest nauka przedmiotów rozszerzonych na wysokim poziomie, umożliwiająca bardzo dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz doskonalenie umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku angielskim w sytuacjach życia codziennego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego.

Klasa lingwistyczno-społeczna to propozycja dla osób o szerokich horyzontach, zainteresowanych naukami społecznymi i humanistycznymi, bezpieczeństwem na świecie, mechanizmami działania społeczeństw, polityki, współczesnego świata, kulturą międzynarodową, dla osób otwartych, ciekawych świata, interesujących się turystyką i aktywnym spędzaniem czasu.

A co po maturze?

Nauka w tej klasie umożliwia kontynuowanie edukacji na kierunkach studiów, takich jak: filologii, europeistyki, stosunków międzynarodowych, prawa, historii, socjologii, psychologii lub innych kierunków humanistycznych ale także kognitywistyki, geografii, turystyki, geodezji i kartografii, geoinformatyki, gospodarki przestrzennej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska i wielu innych.

Sprawdź się!

Quiz – j. angielski

https://quizizz.com/join/quiz/606dd8f188e021001bb14ee6/start?studentShare=true