Klasa E

KLASA POLITECHNICZNA

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka/język angielski

Twoje zainteresowania dotyczą nauk ścisłych? Posiadasz umiejętności logicznego rozumowania? Chcesz zgłębiać tajniki algorytmiki i programowania w popularnych językach? Chcesz programować roboty? Nie boisz się wyzwań?

Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś TAK, to klasa matematyczno-fizyczna jest dla Ciebie! To klasa, w której w gronie osób o takich samych zainteresowaniach będziesz mógł w miłej i przyjaznej atmosferze poszerzać swoją wiedzę. To klasa dla osób o sprecyzowanych zainteresowaniach matematycznych, fizycznych i informatycznych lub językowych.

Program nauczania oparty jest na rozbudzaniu ciekawości i dociekliwości młodych ludzi. Przygotuje bardzo dobrze do zdania matury z matematyki, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, umożliwiając dobry start na różne kierunki studiów wyższych.

A co po maturze?

Absolwenci tego profilu kontynuują naukę na różnych kierunkach studiów, między innymi: architekturze, automatyce i robotyce, budownictwie, elektrotechnice, informatyce, matematyce, matematyce stosowanej, fizyce, mechatronice, telekomunikacji, sieciach komputerowych i bezpieczeństwie systemów informatycznych, ekonomii i wiele innych.

Sprawdź się!

Quiz matematyczny

https://quizizz.com/join/quiz/603bc67347a28d001b809ad4/start?studentShare=true