Zajęcia pozalekcyjne

  1. Chór
  2. Szkolny Klub Sportowy
  3. Koncerty Filharmonii Narodowej