Categories
Aktualności

Europejska Odznaka Jakości

I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie otrzymało Europejską Odznakę Jakości za realizację projektu 1.5 Degree together Possible. Projekt był prowadzony we współpracy szkół z Chorwacji, Francji, Macedonii, Turcji, Litwy i Polski. Celem przedsięwzięcia było podniesienie świadomości wśród społeczności szkolnych odnośnie zachodzących zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia oraz podejmowania działań niwelujących szkodliwą działalność człowieka.

Koordynatorem projektu była nauczycielka języka angielskiego Joanna Kuźnia, która czuwała nad terminową realizacją działań, weryfikowała treści pod względem merytorycznym  oraz publikowała opracowane materiały na platformie twinspace. A przede wszystkim wspierała swoich uczniów i dbała o dobrą atmosferę podczas realizacji wyznaczonych celów.
Projekt naszego liceum, spełniając wszystkie kryteria i uzyskując wysoką punktację, został uznany za wzorcowy i godny naśladowania oraz wyeksponowany na Europejskiej Platformie Edukacji Szkolnej Erasmus+.


Strona używa plików Cookies.
Skip to content