Librus

Liceum korzysta z oprogramowania Librus Synergia, które pełni m. in. rolę dziennika lekcyjnego i narzędzia komunikacji. Dostęp do Librusa otrzymuje każdy uczeń i rodzice ucznia naszego Liceum (jedno konto dostępu dla obojga rodziców). Bliższe informacje na temat uzyskania dostępu do Librusa są przekazywane przez wychowawców klas na zebraniach z rodzicami. Dostęp przyznany w klasie pierwszej jest zachowany w kolejnych klasach, a więc zdanie ucznia do następnej klasy nie wymaga powtórnego nadawania uprawnień w systemie Librus.

Strona używa plików Cookies.
Skip to content