Pielęgniarka

Gabinet Profilaktyki Medycznej i Pomocy Przedlekarskiej

Personel medyczny posiada wykształcenie wyższe w zakresie pielęgniarstwa i przygotowanie pedagogiczne.

Personel pielęgniarski:
– analizuje stan zdrowia uczniów,
– wykonuje profilaktyczne badania przesiewowe,
– udziela pomocy doraźnej,
– prowadzi szeroko rozumianą edukację zdrowotną.

Strona używa plików Cookies.
Skip to content