Categories
Aktualności

Myślę, więc nie śmiecę”

Tegoroczna Akcja Sprzątanie świata, w której udział wzięli uczniowie naszej szkoły, została opatrzona hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”.

To już jej 28 finał!

– Już z drugim pokoleniem uczniów biorę udział w sprzątaniu naszego miasta – mówi nauczycielka biologii Hanna Jaskuła. – Uczniowie z klas pierwszych na zdjęciach zamieszczonych w kronice Klubu Młodego Ekologa rozpoznali swoich rodziców biorących udział w  Akcji Sprzątanie Świata w 1995 r. – dodała nauczycielka.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Uczniowie na lekcjach przyrodniczych i wychowawczych poprzez gry i zabawy edukacyjne zdobywali wiedzę nt. segregacji odpadów oraz recyklingu. Prowadzone były również debaty, podczas których uczniowie podawali propozycje ograniczenia odpadów w swoim otoczeniu. Za aktywny udział i ciekawe pomysły otrzymywano torby wielokrotnego użytku szyte z resztek materiałów tekstylnych przez rodziców i  uczniów w czasie trwania nauki zdalnej.

W poniedziałek uczniowie Klubu Młodego Ekologa pod opieką pani Hanny Jaskuły i pani Małgorzaty Sobiech sprzątali tereny nad rzeką Wilgą i wokół placu zabaw na Zarzeczu. Zdecydowaną większość zebranych odpadów stanowiły plastiki, których co roku znacznie przybywa.

Strona używa plików Cookies.
Skip to content