Categories
Aktualności

Ślubowanie i czapkowanie uczniów klas pierwszych

Ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,

nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości. Józef Piłsudski

W przededniu Narodowego Święta Niepodległości  uczniowie klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przeżyli uroczystość ślubowania i czapkowania. 10 listopada 2023 r. w sposób symboliczny stali się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej.

W tych ważnych chwilach towarzyszyli licealistom zaproszeni goście: pani Iwona Kurowska Poseł na Sejm RP, pan Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, pan Mirosław Walicki Starosta Powiatu Garwolińskiego, ppłk Paweł Uchroński Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Garwolinie, delegacja ŚZŻAK Obwodu „Gołąb” z prezesem Antonim Frąckiewiczem, pani Katarzyna Żołądek-Kaczorowska przewodnicząca Rady Rodziców oraz wychowawcy klas i rodzice.

Uroczystość poprowadziła dyrektor szkoły pani Joanna Ostrowska, która w nawiązaniu do Roty ślubowania wskazała na cele i ideały przyświecające uczniom liceum.
– Być uczniem Liceum na Długiej to nie tylko przynależność do konkretnej szkolnej społeczności. To także być spadkobiercą patriotycznych wartości i określonej tradycji, jaką przez 105 lat tworzyli wasi poprzednicy – tymi słowami pani dyrektor zwróciła się do pierwszoklasistów i przypomniała wartości, jakie symbolizuje sztandar szkoły.

Ważne słowa do zgromadzonych  skierowała pani Agnieszka Maczkowska, nauczycielka języka polskiego, przedstawiając historię czapki maciejówki, stylizowanej na czapki legionistów Piłsudskiego, która wpisała się w tradycję szkoły  jako symbol patriotyzmu, odwagi, odpowiedzialności, uczciwości oraz troski o tradycje.
– Tradycja związana z nakładaniem czapek maciejówek trwa już 25 lat (…)Noszenie ich to olbrzymi trud, to ciągła wątpliwość, czy jesteśmy tacy, jak nakazują maciejówki, czy zasługujemy na to, żeby je nakładać na głowę, czy potrafimy cenić to, za co umierali w legionach Piłsudskiego… – mówiła pani Agnieszka Maczkowska.

W czasie uroczystości do uczniów i wszystkich zgromadzonych zwrócił się również Kacper Głowacki, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Swoje refleksje na temat wartości ślubowania przedstawili też uczniowie z klasy 1a.

Najważniejszym momentem wydarzenia były wypowiadane przez pierwszoklasistów słowa Roty ślubowania, które wybrzmiały w sposób podniosły oraz uroczysty:

Ślubuję

Być pracowitym, zdyscyplinowanym i prawdomównym…

Przestrzegać zasad regulaminu szkolnego…

Dbać o godność własną i szanować godność innych… (…)

Po ślubowaniu nastąpiło czapkowanie, czyli założenie po raz pierwszy – w uroczysty sposób – czapek maciejówek. Ich pomysłodawczynią była polonistka śp. Magdalena Płatek. Maciejówki są namacalnym, widocznym znakiem społeczności naszej szkoły. Wyrażamy nadzieję, że uczniowie klas pierwszych będą je nosić godnie, pamiętając o ich symbolicznym wymiarze. 

Dopełnieniem uroczystości ślubowania i czapkowania uczniów klas pierwszych było złożenie kwiatów przez delegację uczniów klas pierwszych przy Pomniku Jubileuszowym znajdującym się przed budynkiem szkoły.

Dla wszystkich pierwszoklasistów ten dzień był niezwykle ważny. Złożone ślubowanie jest wyrazem gotowości do nauki, współpracy i rozwoju. Przypomina, że szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale również przestrzeń, w której kształtuje się osobowość, rozwija umiejętność współpracy i buduje wartości, które będą prowadzić przez całe życie.


Strona używa plików Cookies.
Skip to content