Categories
Aktualności

Ślubowanie i czapkowanie uczniów klas pierwszych

Powtarzaj wielkie słowa …

Ślubowanie i czapkowanie uczniów klas pierwszych

W przededniu Narodowego Święta Niepodległości  uczniowie klas pierwszych przeżyli uroczystość ślubowania i czapkowania. Stali się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. I chociaż w sytuacji epidemicznej ceremonia miała nieco skromniejszy charakter, to wypowiadane przez pierwszoklasistów słowa Roty ślubowania wybrzmiały w sposób podniosły oraz uroczysty:

Ślubuję

Być pracowitym, zdyscyplinowanym i prawdomównym…

Przestrzegać zasad regulaminu szkolnego…

Dbać o godność własną i szanować godność innych… (…)

Uroczystość poprowadziła wicedyrektor szkoły p. Mariola Kostyra- Talarek, która w nawiązaniu do Roty ślubowania wskazała na wartości przyświecające uczniom liceum na Długiej. Następnie głos zabrała p. Agnieszka Maczkowska, przedstawiając historię czapki maciejówki, czyli czapki z okrągłym denkiem i skórzanym brązowym daszkiem, która wpisała się w tradycję szkoły  jako symbol patriotyzmu, odwagi, odpowiedzialności , uczciwości oraz troski o tradycje.


Strona używa plików Cookies.
Skip to content