Categories
Aktualności

Ślubowanie i czapkowanie uczniów klas pierwszych

Ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,

nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości.

Józef Piłsudski

Dnia 10 listopada 2022r. w przededniu Narodowego Święta Niepodległości uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i symbolicznie zostali przyjęci w poczet społeczności uczniowskiej I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie. Uroczystość poprowadziła dyrektor szkoły Joanna Ostrowska w obecności zaproszonych gości: pana Marka Ziędalskiego wicestarosty Powiatu Garwolińskiego,  mjr Sylwestra Kulika przedstawiciela Wojskowego Centrum Rekrutacji w Garwolinie, pana Antoniego Frąckiewicza  prezesa Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwód „Gołąb”, pana Grzegorza Rosłańca wiceprzewodniczącego Rady Rodziców. Pierwszoklasistom towarzyszyli również wychowawcy i rodzice.

10 listopada to bardzo ważny dzień w Waszym uczniowskim życiu. Chociaż od pierwszego września jesteście członkami naszej społeczności szkolnej, to dopiero po złożeniu roty przysięgi staniecie się pełnoprawnymi uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie  – to znaczy uczniami świadomymi swych praw i obowiązków. – tymi słowami pani dyrektor Joanna Ostrowska przywitała uczniów klas pierwszych. W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie Narodowego Święta Niepodległości w budowaniu postaw patriotycznych oraz wartość symboli narodowych. Pani dyrektor wskazała również na istotę składania przysięgi, mówiąc: Pamiętajmy, że ślubowanie składali nasi przodkowie na przestrzeni dziejów narodu polskiego. Ślubowali i dochowywali wierności słowa, które wypowiadali.

W czasie uroczystości do uczniów i wszystkich zgromadzonych zwrócił się również Jan Garwoliński, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, wskazując na ważną rolę naszego liceum w historii lokalnej:Dziś nasza szkoła wygląda inaczej niż na początku – zmieniła się jej lokalizacja, zmieniały się jej nazwy. Jedno pozostało bez zmian – wciąż kształci absolwentów budujących przyszłość naszego kraju. Nasze liceum od zawsze uczy szacunku do i miłości do ojczyzny – tej małej i tej wielkiej. Wspominając dzień swojego ślubowania apelował do pierwszoklasistów: Mamy dbać o ojczyznę i wartości w codziennym życiu, nie tylko od święta. Dlatego nałóżcie dzisiaj po raz pierwszy swoje czapki i idźcie śmiało przez świat, nie zapominając, kim jesteście i skąd się wywodzicie.

Historię czapki maciejówki i tradycje ślubowania przybliżyła zgromadzonym pani Agnieszka Maczkowska, nauczycielka języka polskiego. W swoim wystąpieniu przypomniała: Czapka maciejówka jest dla naszej szkoły jednym z najważniejszych symboli. Stała się częścią uroczystego szkolnego stroju. Ma piękną historię, która sięga legionów Piłsudskiego, kiedy to używana cywilnie czapka awansowała do rangi wojskowego nakrycia głowy. Nosili ją członkowie organizacji wojskowych, a także Józef Piłsudski. Maciejówka kojarzy się z wolnością. Przypomina patrona szkoły i ludzi walczących o wolność i suwerenność Polski. Łączy nas, i jednocześnie wyróżnia.

Ślubowanie i czapkowanie to wieloletnia tradycja szkoły pielęgnowana przez wychowawców oraz dyrekcję. W tym dniu pierwszoklasistów obowiązuje strój galowy, towarzyszą im zaduma i refleksja nad wypowiadanymi słowami roty ślubowania:

Ja, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie,

stojąc przed sztandarem szkoły

ślubuję uroczyście…

Rota ślubowania to nie jest zwykły tekst – jej słowazobowiązują do pielęgnowania wartości takich jak uczciwość, pracowitość, prawdomówność, zdyscyplinowanie, kultywowanie tradycji narodowych, wierność chrześcijańskim wartościom,poszanowanie ludzkiej godności.  Jak mówił nasz patron Marszałek Józef Piłsudski: Tylko ten człowiek wart jest nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i potrafi je bez względu na skutki wyznawać czynem.

            Po uroczystym ślubowaniu nastąpiło czapkowanie, czyli założeniepo raz pierwszy – w uroczysty sposób – czapek maciejówek. Ich pomysłodawczynią była polonistka śp. Magdalena Płatek. Maciejówki są namacalnym, widocznym znakiem społeczności naszej szkoły. Wyrażamy nadzieję, że uczniowie klas pierwszych będą je nosić godnie, pamiętając o ich symbolicznym wymiarze.

Dopełnieniem uroczystości ślubowania i czapkowania uczniów klas pierwszych było złożenie kwiatów przy Pomniku Jubileuszowym znajdującym się przed budynkiem szkoły oraz przemarsz  z pocztem sztandarowym pod kamień upamiętniający pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie. Tam odśpiewano „Legiony” – hymn szkoły i złożono kwiaty.


Strona używa plików Cookies.
Skip to content