Categories
Aktualności

Srebrna Tarcza 2021

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021 zdobyło Srebrną Tarczę.

Już po raz dwudziesty trzeci Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przygotowała ranking prezentujący 1000 liceów i 500 techników, których uczniowie osiągnęli w roku szkolnym 2019/2020 najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych, a także odnieśli znaczące sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. W naszym liceum w roku szkolnym 2019/2020 zdawalność matur wyniosła 100%.

Nasza szkoła jest notowana w Rankingu Perspektyw od 2013 roku. W poprzednich latach dzięki osiągniętym wynikom mogliśmy cieszyć się Brązową Tarczą – w latach: 2014, 2015, 2017 – oraz Srebrną Tarczą w latach: 2018, 2019, 2020.

Gratulujemy naszym absolwentom i ich nauczycielom, którzy zapracowali na wyróżnienie szkoły!

Więcej informacji:

https://2021.licea.perspektywy.pl/articles

https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-liceow

Strona używa plików Cookies.
Skip to content