Categories
Aktualności

Wizyta studyjna

W dniu 26 kwietna grupa 33 licealistów z klasy 2b wraz nauczycielkami: p. Emilią Piętką oraz Małgorzatą Jacak-Pokraką, miała możliwość zapoznania się z więzienną codziennością Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu.

Celem wizyty było przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej funkcjonowania jednostki penitencjarnej, obowiązujących w tym zakresie przepisów, jak również wskazanie na miejsce Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa.

Spotkanie rozpoczęło się od oprowadzenia po terenie aresztu. Spacer po jednostce penitencjarnej odbył się wraz z funkcjonariuszem bezpieczną, specjalnie przygotowaną dla młodzieży trasą. Podczas wizyty uczniowie mogli zobaczyć jak wyglądają oddziały oraz pole spacerowe, wejść do więziennej biblioteki i  poznać zadania psa specjalnego. Młodzieży przybliżono także zasady naboru do Służby Więziennej oraz perspektywy rozwoju osobistego i zawodowego w tej formacji. 

Uczniowie  mieli także okazję porozmawiać z dwoma osadzonymi, którzy kilkukrotnie podkreślali, że przebywanie w izolacji jest marnowaniem życia i przestrzegali, że czasem nasze decyzje, niejednokrotnie przyczyniają się do ludzkich tragedii. Historia osadzonych stanowiła okazję do uświadomienia młodzieży, że niektóre błędy mogą przynieść wieloletnie i przykre konsekwencje oraz w sposób nieunikniony rzutować na ich przyszłość.

 Wizyta w jednostce była nie tylko edukacyjnym doświadczeniem, ale również okazją do zrozumienia trudnej rzeczywistości osób skazanych. Pozwoliła nam spojrzeć na problem kary więzienia z różnych perspektyw oraz skłoniła do wielu refleksji.


Strona używa plików Cookies.
Skip to content