Categories
Aktualności

Wyniki matur 2022

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do egzaminu maturalnego w sesji 2022 przystąpiło 172 absolwentów, czyli wszyscy uczniowie, którzy w roku szkolnym 2021/2022 ukończyli liceum.

Tak jak w latach ubiegłych maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu w zakresie rozszerzonym Nie było obowiązkowych egzaminów ustnych.

Absolwenci przystąpili do pisemnych matur na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka francuskiego, języka rosyjskiego i języka niemieckiego oraz na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka francuskiego, języka rosyjskiego, języka niemieckiego, filozofii, geografii, biologii, chemii, fizyki, historii, wiedzy o społeczeństwie i informatyki.

Maturzyści z Długiej osiągnęli najlepszy wynik zdawalności w powiecie – 98,26%. Jest to wyższa średnia od średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej (zdawalność w powiecie kształtuje się na poziomie 77,23%, w województwie 81,9, w kraju 78,2%).

Wszyscy abiturienci, którzy nie osiągnęli pozytywnego wyniku mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu bieżącego roku. Pełne wyniki egzaminu maturalnego 2022, uwzględniające wyniki osób zdających w terminie poprawkowym, zostaną udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 9 września 2022 r. Mamy nadzieję, że podobnie jak w poprzednich latach będzie to wynik 100%

Gratulujemy maturzystom i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych!


Strona używa plików Cookies.
Skip to content