O bibliotece

Biblioteka

Bez porządnej biblioteki, 
w porządnej szkole, 
porządnie uczyć się nie da.
Jadwiga Andrzejewska

Biblioteka szkolna zajmuje powierzchnię 100m2. Wypożyczalnia i czytelnia są usytuowane w jednym pomieszczeniu. Biblioteka jest komputeryzowana. Od roku szkolnego 2009/2010 książki wypożyczane są komputerowo. Proces komputeryzacji trwa nadal – uzupełnianie opisów katalogowych książek. Od 01.01.2011 r. komputerowe katalogowanie książek odbywa się na bieżąco. Od 01.09.2021 r. biblioteka korzysta z systemu e-biblio. Dostęp do księgozbioru biblioteki i konta czytelnika jest możliwy za pomocą komputera, smartfona lub tableta.

Zbiory biblioteki stanowią:
– książki (33 720 egzemplarzy – stan na 01.01.2022r.),
– czasopisma,
– broszury,
– audiobooki,
– płyty: VCD, DVD, CD–ROM.

W bibliotece są zatrudnione:
– Elżbieta Kotlarska – mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
– Katarzyna Lipińska – mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Aby poszerzyć i uatrakcyjnić ofertę kierowaną do czytelników nauczyciele bibliotekarze stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Na stałe biblioteka współpracuje z bibliotekami działającymi na terenie Garwolina.

Pomocą w wyszukiwaniu potrzebnych informacji są:
– katalog alfabetyczny i rzeczowy,
– katalog komputerowy (e-Biblio),
– kartoteka osobowa i zagadnieniowa,
– teczki wycinków.

W bibliotece znajduje się Multimedialne Centrum Informacji – 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Biblioteka prowadzi następujące formy popularyzacji czytelnictwa:
– wystawki: tematyczne i nowości,
– gazetki,
– bookcrossing,
– wycieczki – BUW,
– spotkania z ciekawymi ludźmi,
– bibliografie tematyczne,
– imprezy promujące książkę i czytelnictwo,
– lekcje biblioteczne,
– zbiórki książek dla zaprzyjaźnionych bibliotek.

Biblioteka służy pomocą uczniom przygotowującym się do olimpiad, konkursów przedmiotowych oraz maturzystom. W bibliotece gromadzone są materiały przydatne nauczycielom podejmującym doskonalenie zawodowe oraz przygotowującym różnorodne zajęcia i imprezy okolicznościowe.

Strona używa plików Cookies.
Skip to content