„Nauka bez granic” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Nauka bez granic”.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w szczególności
w zakresie kompetencji interkulturowych, językowych, społecznych i rozumienia oraz tworzenia informacji poprzez ponadnarodowe mobilności edukacyjne. Projekt, skierowany do uczniów klas drugich, trzecich i czwartych liceum, realizowany będzie w okresie od 1 czerwca 2022 do 30 listopada 2022 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – Ponadnarodowa mobilność uczniów.  Formy realizacji przedsięwzięcia to zajęcia szkolne, zajęcia pozalekcyjne oraz indywidualna  praca uczniów. W ramach projektu przewiduje się jeden bezpłatny wyjazd do szkoły partnerskiej Ave Maria Casa Madre (Granada, Hiszpania).


Licealiści w Hiszpanii

Podsumowanie ProjektuStrona używa plików Cookies.
Skip to content